tìm hiểu bơi sải

Tìm hiểu bơi sải

Tìm hiểu bơi sải

Để học bơi sải đúng kỹ thuật, bạn sẽ phải học cả đời, bởi ngay cả những vận động viên mang đẳng cấp thế giới vẫn hằng ngày luyện tập để cải thiện kỹ thuật của mình. Bơi sải, kiểu