tập bơi ếch

Tư vấn học bơi ếch

Tư vấn học bơi ếch

Hầu hết, chúng ta khi mới học sẽ có xu hướng sợ nước, sợ bị sặc, chính vì vậy mà khi bơi ta hay bị hoảng những khi nước cao qua đầu. Bơi ếch là kiểu bơi đơn giản, dễ