khi bơi nên ăn gì

Trước khi bơi nên ăn gì

Trước khi bơi nên ăn gì

Nếu bạn quyết định đi bơi vào buổi sáng thì hãy nhớ rằng khi bơi cơ thể chúng ta nằm ngang và như bạn đã biết, cơ thể thực hiện quá trình tiêu hóa tốt hơn khi chúng ta ngồi